Печеливши

Първо теглене 09.05.2024 г.

Печеливши шапка

Йоанна

*****25573

Ицо

*****69741

Мирослава

*****55774

Атанас

*****09643

Елина

*****56152

Печеливши надуваем матрак

Димитър

*****52047

Стефан

*****86156

Тодорка

*****92868

Светлин

*****66427

Второ теглене 16.05.2024 г.

Печеливши надуваем матрак

Анастас

*****98168

Маргарита

*****52044

Мохамед

*****09365

Десислава

*****62152

Адевие

*****70641

Таня

*****21791

Печеливши шапка

Милена

*****45406

Ивалина

*****68657

Христо

*****54943

Iordan

*****33337

Димо

*****59751

Ива

*****56563

Трето теглене 23.05.2024 г.

Печеливши надуваем матрак

Мария

*****50385

Ивелина

*****52048

Петя

*****19634

Любка

*****70217

Печеливши шапка

Вела

*****54895

Йорданка

*****33008

Lutvi

*****74181

Rasim

*****96053

Silvana

*****38158

Четвърто теглене 03.06.2024 г.

Печеливши надуваем матрак

Радостина

*****92373

Диян

*****31005

Магдалена

*****51115

Ема

*****08174

Георги

*****18116

Пролетка

*****77675

Мирослав

*****77898

Димана

*****68044

Печеливши шапка

Ивелина

*****83788

Анастас

*****63702

Есат

*****86589

Александър

*****07988

Георги

*****60224

Rasim

*****30347

Петя

*****71927

Фатме

*****76418

Ивета

*****27243