Печеливши

Първо теглене 11.09.2023 г.

Печеливши термо бутилка

Димитрина

******4077

Георги

******8877

Галин

******5484

Милена

******5406

Миглена

*********5382

Магдалена

******5594

Красимира

******9999

Адевие

******0641

Любомир

******6484

Георги

******0997

Печеливши надуваем матрак

Десислава

*********152

Гюлназ

******6375

Второ теглене 18.09.2023 г.

Печеливши термо бутилка

Атанасия

******9516

Vaska

******3388

Мартин

******1647

Даниел

******0448

Емили

******0698

Елена

******0893

Тодор

******5661

жулиета

******3819

Силвия

******9076

Николай

******5253

Печеливши надуваем матрак

Теньо

******0304

Красимира

******9999

Стефан

******6156

Иванка

******2818

Йоанна

******5573

Трето теглене 25.09.2023 г.

Печеливши термо бутилка

Станислав

******4496

Иван

******7997

Мирослава

******5774

Десислава

******4707

Александър

******5636

Иван

******2969

Евелина

*******191

Анелия

******9555

Дора

******8345

Ирена

******3484

Печеливши надуваем матрак

Даниела

******3910

Цеца

******3222

Ивелина

******7045

Четвърто теглене 02.10.2023 г.

Печеливши надуваем матрак

Ани

******3580

Мартин

******4813

Габриела

******6180

Владислава

******5728

Ана

******6663

Кети

******2547

Миглена

******3191

Янка

******5943

Атанас

******9643

Наталия

******2110

Пламен

******9264

Самуил

******7000

Мохамед

*******920

Йоана

******0816

Денислав

******0898

Йордан

******4496

Маруся

*********8815

Веселин

******4547

Ивайло

******3638

Печеливши термо бутилка

Петър

******2214

Димо

******4384